Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN Industria prelucrătoare


SECȚIUNEA C

CAEN secțiunea C - Industria prelucrătoare

Industria prelucrătoare include transformarea fizică sau chimică a materialelor, substanțelor sau componentelor în produse noi, deși aceasta nu poate fi folosită ca un criteriu universal pentru definirea prelucrării (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deșeurilor). Materialele, substanțele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum și ale altor activități din industria prelucrătoare. Modificarea substanțială, refacerea sau reconstrucția bunurilor este în general considerată drept prelucrare. Unitățile angajate în industria prelucrătoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau oțelării și folosesc în mod curent mașini acționate electric și echipamente de manipulare a materialelor. Unitățile care transformă materialele sau substanțele în produse noi, manual sau la domiciliul lucrătorului, și care comercializează către public produsele obținute în aceleași locații, cum sunt brutăriile și croitoriile de comandă, sunt incluse, de asemenea, în această secțiune.

Unitățile de prelucrare pot:

 • prelucra materialele proprii
 • sub-contracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii
 • deține drepturile legale asupra produselor, dar sub-contractă întregul proces de prelucrare a materialelor (proprii sau nu)
 • desfășura procese de prelucrare în cadrul sub-contractelor mai sus menționate.

Produsul obținut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, în sensul că este gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi semi-finit, în sensul că va deveni materia primă pentru prelucrări ulterioare. De exemplu, produsul rafinării aluminei este materie primă în producția primară a aluminiului; aluminiul primar constituie materia primă a producției de sârmă din aluminiu; iar sârma din aluminiu este materia primă pentru fabricarea produselor obținute din sârmă. Fabricarea componentelor specializate și a părților/pieselor de schimb, a accesoriilor și anexelor la mașini și echipamente este, de regulă, clasificată în aceeași clasă ca și fabricarea mașinii și echipamentului cărora sunt le sunt destinate piesele de schimb și accesoriile. Fabricarea de componente și piese de schimb nespecializate ale mașinilor și echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roți dințate, rulmenți cu role, este clasificată în clasa de prelucrare corespunzătoare fără a lua în considerare mașina sau echipamentul în care pot fi incluse aceste articole. Totuși fabricarea componentelor și accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusă în grupa CAEN 222.

Activitatea de asamblare a părților componente ale unui produs este considerată prelucrare.

Aceasta include atât asamblarea produselor din producție proprie cât și asamblarea componentelor provenind de la terți. Recuperarea deșeurilor, adică prelucrarea deșeurilor în materii prime secundare este clasificată în grupa CAEN 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Deși poate implica transformări fizice sau chimice, această activitate nu este considerată a fi o parte a industriei prelucrătoare. Scopul primordial al acestor activități este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deșeurilor. Și ele sunt prin urmare clasificate în secțiunea C (Captarea și distribuția apei; salubritate, administrarea deșeurilor, activități de decontaminare). Totuși fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este clasificată în industria prelucrătoare, chiar dacă aceste procese utilizează deșeuri ca materii prime. De exemplu, producția de argint din deșeuri de film este considerată a fi un proces de fabricație.

Activitățile specializate de întreținerea și repararea mașinilor și echipamentelor industriale, comerciale și similare sunt clasificate în general, în diviziunea CAEN 33 (Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor). Totuși repararea calculatoarelor și a bunurilor personale și gospodărești este clasificată în diviziunea CAEN 95 (Repararea calculatoarelor și a bunurilor personale și gospodărești), în timp ce repararea vehiculelor cu motor este clasificată în diviziunea CAEN 45 (Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor).

Instalarea mașinilor și echipamentelor, atunci când este efectuată ca o activitate specializată, este clasificată în CAEN 3320.

Observație: granițele industriei prelucrătoare și ale celorlalte sectoare în cadrul clasificării pot fi oarecum neclare.

De regulă, activitățile din secțiunea industriei prelucrătoare implică transformarea materialelor în produse noi. Rezultatul lor este un produs nou. Totuși definiția a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum subiectivă.

Ca o clarificare, următoarele activități sunt considerate în CAEN drept industrie prelucrătoare:

 • prelucrarea peștelui proaspăt (curățirea stridiilor, tranșarea peștelui), neefectuată pe o navă de pescuit, vezi CAEN 1020
 • pasteurizarea și îmbutelierea laptelui, vezi CAEN 1051
 • prelucrarea pieilor de animale, vezi CAEN 1511
 • tratarea lemnului, vezi CAEN 1610
 • tipărirea și activități conexe, vezi CAEN 181
 • reșaparea cauciucurilor, vezi CAEN 2211
 • producția betonului, vezi CAEN 2363
 • electroliza, placarea, tratamente termice ale metalului, vezi CAEN 2561
 • reconstrucția sau fabricarea (transformarea) mașinilor (de exemplu motoare de automobile, vezi CAEN 2910)

Totodată, există activități care, deși implică uneori procese de transformare, sunt clasificate în alte secțiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucrătoare).

Ele includ:

 • exploatarea forestieră, clasificată în secțiunea A (agricultură, silvicultură și pescuit);
 • tratarea produselor agricole, clasificată în secțiunea A (Agricultură, silvicultură și pescuit);
 • tratarea minereurilor și a altor minerale, clasificată în secțiunea B (Industria extractivă);
 • construcția de structuri și operațiuni de fabricare executate pe șantier, clasificate în secțiunea F (Construcții);
 • activități de fragmentare și redistribuire în loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau îmbutelierea produselor, ca băuturile sau substanțele chimice; sortarea deșeurilor; amestecarea vopselelor la comanda clientului și tăierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune modificată a aceluiași produs și sunt clasificate în secțiunea G (Comerțul cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor și a motocicletelor).

Diviziuni ale sectiunii CAEN C

CAEN 10 - Industria alimentară

CAEN 101 - Producția, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

CAEN 102 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

CAEN 103 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

CAEN 104 - Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

CAEN 105 - Fabricarea produselor lactate

CAEN 106 - Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon

CAEN 107 - Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase

CAEN 108 - Fabricarea altor produse alimentare

CAEN 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

CAEN 11 - Fabricarea băuturilor

CAEN 110 - Fabricarea băuturilor

CAEN 12 - Fabricarea produselor din tutun

CAEN 120 - Fabricarea produselor din tutun

CAEN 13 - Fabricarea produselor textile

CAEN 131 - Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

CAEN 132 - Producția de tesaturi

CAEN 133 - Finisarea materialelor textile

CAEN 139 - Fabricarea altor articole textile

CAEN 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

CAEN 141 - Fabricarea articolelor de imbracaminte, cu excepția articolelor din blana

CAEN 142 - Fabricarea articolelor din blana

CAEN 143 - Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare sau crosetare

CAEN 15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

CAEN 151 - Tăbăcirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament; prepararea si vopsirea blanurilor

CAEN 152 - Fabricarea incaltamintei

CAEN 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

CAEN 161 - Tăierea si rindeluirea lemnului

CAEN 162 - Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie si din alte materiale vegetale

CAEN 17 - Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

CAEN 171 - Fabricarea celulozei, hârtiei si cartonului

CAEN 172 - Fabricarea articolelor din hârtie și carton

CAEN 18 - Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

CAEN 181 - Alte activități de tiparire n.c.a.

CAEN 182 - Reproducerea inregistrarilor

CAEN 19 - Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

CAEN 191 - Fabricarea produselor de cocserie

CAEN 192 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea titeiului

CAEN 20 - Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

CAEN 201 - Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, in forme primare

CAEN 202 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

CAEN 203 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

CAEN 204 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere, cosmetice si de parfumerie

CAEN 205 - Fabricarea altor produse chimice

CAEN 206 - Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

CAEN 21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

CAEN 211 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza

CAEN 212 - Fabricarea preparatelor farmaceutice

CAEN 22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

CAEN 221 - Fabricarea articolelor din cauciuc

CAEN 222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

CAEN 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

CAEN 231 - Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla

CAEN 232 - Fabricarea de produse refractare

CAEN 233 - Fabricarea materialelor de construcții din argila

CAEN 234 - Fabricarea altor articole din ceramica si portelan

CAEN 235 - Fabricarea cimentului, varului si ipsosului

CAEN 236 - Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos

CAEN 237 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

CAEN 239 - Fabricarea produselor abrazive si a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

CAEN 24 - Industria metalurgică

CAEN 241 - Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

CAEN 242 - Producția de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

CAEN 243 - Producția de profile obținute la rece

CAEN 244 - Producția metalelor pretioase si a altor metale neferoase

CAEN 245 - Turnarea metalelor

CAEN 25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

CAEN 251 - Fabricarea de construcții metalice

CAEN 252 - Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice; producția de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

CAEN 253 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru incalzire centrala)

CAEN 254 - Fabricarea armamentului si muniției

CAEN 255 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

CAEN 256 - Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract

CAEN 257 - Producția de unelte si articole de fierarie

CAEN 259 - Fabricarea altor produse prelucrate din metal

CAEN 26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

CAEN 261 - Fabricarea componentelor electronice

CAEN 262 - Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

CAEN 263 - Fabricarea echipamentelor de comunicații

CAEN 264 - Fabricarea produselor electronice de larg consum

CAEN 265 - Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigație; producția de ceasuri

CAEN 266 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

CAEN 267 - Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

CAEN 268 - Fabricarea suporților magnetici si optici destinați inregistrarilor

CAEN 27 - Fabricarea echipamentelor electrice

CAEN 271 - Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii

CAEN 272 - Fabricarea de acumulatori si baterii

CAEN 273 - Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

CAEN 274 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

CAEN 275 - Fabricarea de echipamente casnice

CAEN 279 - Fabricarea altor echipamente electrice

CAEN 28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

CAEN 281 - Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala

CAEN 282 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala

CAEN 283 - Fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere

CAEN 284 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si a mașinilor-unelte

CAEN 289 - Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

CAEN 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

CAEN 291 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

CAEN 292 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

CAEN 293 - Producția de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

CAEN 30 - Fabricarea altor mijloace de transport

CAEN 301 - Construcția de nave si bărci

CAEN 302 - Fabricarea materialului rulant

CAEN 303 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale

CAEN 304 - Fabricarea vehiculelor militare de lupta

CAEN 309 - Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

CAEN 31 - Fabricarea de mobilă

CAEN 310 - Fabricarea de mobila

CAEN 32 - Alte activități industriale n.c.a

CAEN 321 - Fabricarea bijuteriilor, imitatiilor de bijuterii si articolelor similare

CAEN 322 - Fabricarea instrumentelor muzicale

CAEN 323 - Fabricarea articolelor pentru sport

CAEN 324 - Fabricarea jocurilor si jucariilor

CAEN 325 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

CAEN 329 - Alte activități industriale

CAEN 33 - Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

CAEN 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor si echipamentelor

CAEN 332 - Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale