Această grupă include fabricarea uleiurilor și grăsimilor, brute și rafinate din materii vegetale sau animale, cu excepția activității de topire sau rafinare a unturii și a altor grăsimi animale comestibile.