Această grupă include fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și compușilor pe bază de azot precum și a materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare.