Această grupă include fabricarea sticlei sub orice formă, realizată prin oricare procedeu și a articolelor din sticlă.