Această grupă CAEN include:

  • fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice