Această grupă CAEN include:

  • fabricarea componentelor electronice