Această grupă include fabricarea altor produse prin prelucrarea la rece a oțelului.