Această grupă CAEN include:

  • producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase