Această grupă CAEN include:

  • fabricarea de produse refractare