Această grupă CAEN include:

  • fabricarea materialului rulant