Această grupă include fabricarea produselor finite din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrișul, piatra sau argilă.