Această grupă CAEN include:

  • fabricarea produselor electronice de larg consum