Această grupă include fabricarea altor produse din minerale nemetalice.