Această grupă include fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere.