Această grupă CAEN include:

  • fabricarea altor echipamente electrice