Această grupă CAEN include:

  • fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului