Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

Coduri CAEN

Coduri CAEN


List completă și actualizată a codurilor CAEN 2024

A - Agricultură, silvicultură și pescuit

01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe

011 - Cultivarea plantelor nepermanente

012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 - Cultivarea plantelor pentru inmultire

014 - Creșterea animalelor

015 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)

016 - Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare

017 - Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activități de servicii anexe vanatorii

02 - Silvicultură și exploatare forestieră

03 - Pescuitul și acvacultura

B - Industria extractivă

05 - Extracția cărbunelui superior și inferior

06 - Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

07 - Extracția minereurilor metalifere

08 - Alte activități extractive

09 - Activități de servicii anexe extracției

C - Industria prelucrătoare

10 - Industria alimentară

101 - Producția, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

102 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

103 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

104 - Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

105 - Fabricarea produselor lactate

106 - Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon

107 - Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase

108 - Fabricarea altor produse alimentare

109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

11 - Fabricarea băuturilor

12 - Fabricarea produselor din tutun

13 - Fabricarea produselor textile

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

17 - Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

18 - Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

19 - Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

20 - Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

231 - Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla

232 - Fabricarea de produse refractare

233 - Fabricarea materialelor de construcții din argila

234 - Fabricarea altor articole din ceramica si portelan

235 - Fabricarea cimentului, varului si ipsosului

236 - Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos

237 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

239 - Fabricarea produselor abrazive si a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

24 - Industria metalurgică

25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

251 - Fabricarea de construcții metalice

252 - Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice; producția de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

253 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru incalzire centrala)

254 - Fabricarea armamentului si muniției

255 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

256 - Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract

257 - Producția de unelte si articole de fierarie

259 - Fabricarea altor produse prelucrate din metal

26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

27 - Fabricarea echipamentelor electrice

28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

281 - Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala

282 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala

283 - Fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere

284 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si a mașinilor-unelte

289 - Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

30 - Fabricarea altor mijloace de transport

31 - Fabricarea de mobilă

32 - Alte activități industriale n.c.a

33 - Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

F - Construcții

41 - Construcții de clădiri

42 - Lucrări de geniu civil

43 - Lucrări speciale de construcții

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

45 - Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete

461 - Activitați de intermediere în comerțul cu ridicata

462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii

463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor si al tutunului

464 - Comerț cu ridicata al bunurilor de consum

465 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicații

466 - Comerț cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri

467 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse

469 - Comerț cu ridicata nespecializat

47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

471 - Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate

472 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate

473 - Comerț cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

474 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic si de telecomunicații in magazine specializate

475 - Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, in magazine specializate

476 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine specializate

477 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

478 - Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri si piete

479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioșcuri si piete

H - Transport și depozitare

49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte

50 - Transporturi pe apă

51 - Transporturi aeriene

52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi

53 - Activități de poștă și de curier

I - Hoteluri și restaurante

J - Informații și comunicații

58 - Activități de editare

59 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală

60 - Activități de difuzare și transmitere de programe

61 - Telecomunicații

62 - Activități de servicii în tehnologia informației

63 - Activități de servicii informatice

K - Intermedieri financiare și asigurări

64 - Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii

65 - Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

66 - Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii

L - Tranzacții imobiliare

M - Activități profesionale, științifice și tehnice

69 - Activități juridice și de contabilitate

70 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management

71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică

72 - Cercetare-dezvoltare

73 - Publicitate și activități de studiere a pieței

74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice

75 - Activități veterinare

N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

77 - Activități de închiriere și leasing

78 - Activități de servicii privind forța de muncă

79 - Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică

80 - Activități de investigații și protecție

81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri

82 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri

O - Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public

P - Învățământ

Q - Sănătate și asistență socială

86 - Activități referitoare la sănătatea umană

87 - Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare

88 - Activități de asistență socială, fără cazare

R - Activitați de spectacole, culturale și recreative

S - Alte activități de servicii

94 - Activități asociative diverse

95 - Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc

96 - Alte activități de servicii

T - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu

U - Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

Despre CAEN.ro


CAEN.ro este un serviciu ce oferă în mod gratuit lista completă a codurilor CAEN 2024 Rev.2

Cu ajutorului instrumentrui de căutare, se poate găsi un cod CAEN cu foarte mare ușurință. Căutarea codului CAEN putându-se face atât după cod cât și după denumirea sau descrierea acestuia.

Dorim să venim în ajutorul tuturor antreprenorilor cât și a contabililor care au nevoie de un anumit cod CAEN, sau de o listă actualizată a activităților economice din România.

Ce este un cod CAEN


CAEN înseamnă Clasificarea Activităților din Economia Națională. Codurile CAEN sunt împărțite în 4 niveluri, astfel:

  • secțiune - primul nivel, conține titlul domeniului de de activitate
  • diviziune - al doilea nivel, format dintr-un cod numeric din două cifre
  • grupă - al treilea nivel, cod numeric din trei cifre
  • clasă - al patrulea și ultimul nivel, cod numeric din patru cifre

Orice companie românească trebuie să aibe un singur cod CAEN principal, ce reflectă obiectul principal de activitate și se regăsește și pe certificatul de înregistrare.

Pe lângă codul CAEN principal, o firmă poate alege și alte coduri CAEN ce vor reflecta activitățile secundare ale acesteia.