Această grupă CAEN include:

  • alte activități industriale