Industria extractivă include extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă (cărbune și minereuri), lichidă (țiței) sau gazoasă (gaze naturale). Extracția se poate realiza prin diferite metode, cum sunt mineritul în subteran sau la suprafață, exploatarea puțurilor, exploatarea zăcămintelor aflate în mări și oceane, etc.

Această secțiune include activități suplimentare ce au drept scop prepararea materialelor brute pentru comercializare, de exemplu, concasarea, măcinarea, curățarea, uscarea, sortarea, concentrarea minereurilor, lichefierea gazelor naturale și aglomerarea combustibililor solizi. Aceste operațiuni sunt adesea efectuate de unitățile care au extras resursele și /sau de alte unități situate în apropiere. Activitățile extractive sunt clasificate în diviziuni, grupe și clase în funcție de principalul mineral produs. Diviziunile CAEN 05, CAEN 06 se refera la extragerea combustibililor fosili (cărbune, lignit, țiței, gaze); diviziunile CAEN 07, CAEN 08 se referă la extragerea minereurilor metalifere, diverse minerale și produse de mină. Unele operațiuni tehnice din această secțiune, care privesc, în special, extracția hidrocarburilor, pot fi efectuate pentru terțe părți de către unități specializate, ca servicii industriale, acestea regăsindu-se în diviziunea CAEN 09.

Această secțiune exclude:

  • prelucrarea materialelor extrase, vezi secțiunea C (Industria Prelucrătoare)
  • utilizarea materialelor extrase fără o transformare ulterioară pentru construcții, vezi secțiunea F (Construcții)
  • îmbutelierea apelor din izvoare naturale și a apelor minerale din izvoare și puțuri, vezi CAEN 1107
  • sfărâmarea, măcinarea sau alte prelucrări a pământurilor, rocilor și mineralelor, efectuate independent de activitațile extractive, vezi CAEN 239
  • colectarea, epurarea și distribuția apei, vezi CAEN 3600
  • pregătirea terenului (amplasamentului) pentru extracție, vezi CAEN 4312
  • prospecțiuni geofizice, geologice și de supraveghere (observare) seismica, vezi CAEN 7112