Această secțiune include activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.