Această secțiune include activități cu specific guvernamental, desfășurate în mod normal de administrația publică.

Această secțiune include aplicarea și interpretarea judicioasă a legilor și a reglementării lor, precum și administrarea de programe bazate pe aceste legi, activități legislative, fiscalitate, apărare națională, ordine și siguranță publică, servicii de imigrare, afaceri externe și administrarea programelor guvernamentale. Această secțiune include de asemenea activități de asigurări sociale din sistemul public

Statutul legal sau instituțional nu constituie factorul determinant în sine pentru ca o activitate să aparțină acestei secțiuni. Aceasta înseamnă că activitățile clasificate în altă pate în CAEN nu intră în această secțiune, chiar dacă sunt desfășurate de către administrații publice. De exemplu, administrarea sistemului școlar (adică, regulamente, inspecții, programe de învățământ) intră în această secțiune, dar predarea în sine – nu (vezi secțiunea P), spitalele închisorilor sau spitalele militare sunt clasificate la sănătate (vezi secțiunea Q). În mod similar, unele activități descrise în această secțiune pot fi desfășurate de către unități neguvernamentale