Această secțiune include activități de gestionare (inclusiv colectarea, tratarea și eliminarea) diverselor tipuri de deșeuri, cum ar fi deșeurile industriale sau municipale, solide sau nu, precum și activități de decontaminare a terenurilor. Rezultatele proceselor de tratare a deșeurilor pot fi eliminate, sau pot deveni materii prime pentru alte procese de producție. Activitățile de distribuție a apei sunt de asemenea incluse în această secțiune, întrucât ele sunt adesea realizate în directă conexiune cu tratarea apelor uzate sau de unități care sunt angrenate atât in furnizarea apei cât și în colectarea și epurarea apelor uzate