Această secțiune include învățământul de orice nivel și pentru orice profesiune. Învățământul poate fi cu prezență în campus sau la distanța, precum și prin radio și televiziune sau alte mijloace de comunicare. Secțiunea include atât învățământul asigurat de diferite instituții în sistemul școlar obișnuit, la diferitele sale niveluri, cât și învățământul pentru adulți, programele de alfabetizare etc. Sunt incluse de asemenea școlile și academiile militare, școlile din închisori etc., la nivelurile respective. Secțiunea include învățământul public, cât și învățământul particular.

Pentru fiecare nivel al învățământului inițial, clasele includ învățământ special pentru elevi handicapați fizic sau mintal.

Detalierea pe categorii din această secțiune se bazează pe nivelul de învățământ aferent, așa cum este definit de către nivelurile ISCED 1997.

Astfel instituțiile de învățământ ce furnizează cursuri:

Această secțiune include de asemenea învățământul ce are în vedere în primul rând activități sportive și recreative, cum ar fi tenisul, golful și activitățile suport pentru învățământ.