Această secțiune include activități de intermediere financiară, inclusiv asigurări, reasigurări, activități ale caselor de pensii, și activități de susținere a intermedierilor financiare.

Această secțiune include de asemenea activități privind administrarea activelor societăților, cum ar fi activități ale companiilor de tip holding și activități ale fondurilor mutuale și alte entități financiare similare.