Această secțiune cuprinde activități de construcții generale și speciale pentru clădiri și lucrări de geniu civil. Secțiunea include lucrări noi, reparații, completări și modificări, ridicarea de clădiri sau structuri din prefabricate pe șantier și de asemenea construcțiile cu caracter temporar. Construcții generale reprezintă realizarea de clădiri de locuințe, clădiri pentru birouri, magazine și alte clădiri publice și utilitare, clădiri pentru ferme etc., sau construcții inginerești (de geniu civil ), cum ar fi autostrăzi, străzi, poduri, tuneluri, căi ferate, aerodromuri, porturi, lucrări hidrotehnice, sisteme de irigație, sisteme de canalizare, dispozitive industriale, conducte și linii electrice, baze sportive etc. Aceste lucrări se pot desfășura pe cont propriu, pe bază de onorarii sau contract. Unele lucrări și uneori întreaga activitate practică poate fi executată de către subcontractori. Unitățile care au întreaga responsabilitate pentru proiectele de construcție sunt clasificate aici. Sunt incluse de asemenea activitățile de reparații a clădirilor și a lucrărilor de geniu civil. Această secțiune include construcțiile de clădiri (diviziunea CAEN 41), lucrările de geniu civil (diviziunea CAEN 42), precum și activități speciale de construcții, atunci când sunt efectuate ca o parte a procesului de construcție(diviziunea CAEN 43). Închirierea echipamentelor de construcție cu operator este clasificată în cadrul clasei de activitate de construcții efectuată cu acest echipament. Această secțiune include de asemenea activitatea de dezvoltare a proiectelor de construcție pentru clădiri sau lucrări de geniu civil, prin reunirea mijloacelor financiare, tehnice și fizice în vederea realizării proiectelor de construcție destinate vânzării ulterioare. Dacă aceste activități nu sunt executate pentru vânzarea ulterioară a proiectelor de construcție, ci pentru operarea lor (de exemplu închirierea de spații în aceste clădiri, activități de producție în aceste uzine), unitatea nu va fi clasificată aici, ci conform cu activitatea sa principală (operațională), adică în tranzacții imobiliare, industria prelucrătoare etc.