Această secțiune include activitățile privind sănătatea umană și asistența socială. Acestea includ o gamă largă de activități, începând cu asistența medicală oferită de personal medical profesionist în spitale și alte facilități, până la activități de îngrijire la domiciliu care implică, totuși, în mare măsură activități de asistență medicală, până la activitățile de asistență socială fără nici o implicare a personalului medico-sanitar.