Această secțiune include activitățile privind asigurarea transportului de pasageri și de mărfuri, pe bază de grafic sau fără, pe calea ferată, prin conducte, pe drumuri, pe apă sau pe calea aerului, precum și activitățile anexe, cum ar fi manipularea încărcăturii, depozitarea etc. și cele efectuate de terminale și parcări. Secțiunea include închirierea echipamentului de transport cu conducător sau operator. Sunt incluse de asemenea activitățile poștale și de curierat.

Această secțiune exclude:

  • reparații majore sau modificări ale echipamentului de transport, cu excepția autovehiculelor, vezi grupa CAEN 331
  • construirea, întreținerea și repararea drumurilor, a căilor ferate, porturilor, aerodroamelor, vezi diviziunea CAEN 42
  • întreținerea și repararea autovehiculelor, vezi CAEN 4520
  • închirierea echipamentului de transport, fără conducător sau operator, vezi CAEN 771, CAEN 773