Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN Activități de servicii administrative și activități de servicii suport


SECȚIUNEA N

CAEN secțiunea N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

Această secțiune include o diversitate de activități care susțin activitățile generale ale întreprinderilor. Aceste activități diferă de cele din secțiunea M, întrucât scopul lor principal nu este transferul de cunoștințe specializate.

Diviziuni ale sectiunii CAEN N

CAEN 77 - Activități de închiriere și leasing

CAEN 771 - Activități de inchiriere si leasing cu autovehicule

CAEN 772 - Activități de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti

CAEN 773 - Activități de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

CAEN 774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

CAEN 78 - Activități de servicii privind forța de muncă

CAEN 781 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca

CAEN 782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

CAEN 783 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

CAEN 79 - Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică

CAEN 791 - Activități ale agențiilor turistice si a tur-operatorilor

CAEN 799 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

CAEN 80 - Activități de investigații și protecție

CAEN 801 - Activități de protectie si garda

CAEN 802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

CAEN 803 - Activități de investigații

CAEN 81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri

CAEN 811 - Activități de servicii suport combinate

CAEN 812 - Activități de curatenie

CAEN 813 - Activități de intetinere peisagistica

CAEN 82 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri

CAEN 821 - Activități de secretariat și servicii suport

CAEN 822 - Activități ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

CAEN 823 - Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

CAEN 829 - Activități de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.