Această secțiune cuprinde activitatea de producția, transportul și distribuția energiei electrice, producția gazelor si distribuția combustibililor gazoși prin conducte, furnizarea de abur și aer condiționat, captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apelor uzate, colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor, etc.