Această secțiune include exploatarea resurselor naturale vegetale și animale. Secțiunea cuprinde activitățile de obținere a producției vegetale, creșterea animalelor, exploatarea forestieră și a altor plante, animale sau produse animaliere din ferme sau din habitatul lor natural.