Această diviziune include producția de țiței brut, forarea și extragerea țițeiului din șisturi bituminoase și nisipuri petrolifere, producția gazelor naturale și recuperarea hidrocarburilor lichide. Această diviziune include activitățile de exploatare și/sau dezvoltarea câmpurilor de țiței si gaze. Asemenea activități pot include săparea și echiparea puțurilor, punerea în funcțiune a separatoarelor, a agenților dezemulsionanți, a echipamentului de decantare a mâlului și conductelor de colectare a țițeiului brut din teren; precum și toate celelalte activități pe care le implica pregătirea țițeiului și a gazelor naturale, până în momentul expedierii din zona producătoare

Această diviziune include producția de țiței, forarea și extragerea țițeiului din șisturi bituminoase și nisipuri petrolifere, producția gazelor și hidrocarburilor lichide, prin gazeificare, lichefiere și piroliza cărbunelui, în locațiile miniere.

Această diviziune exclude:

  • servicii anexe în domeniul extracției țițeiului și gazelor naturale, executate pe bază de tarif sau contract, vezi CAEN 0910
  • activitatea de explorare a puțurilor de extracție a țițeiului și gazelor naturale, vezi CAEN 0910
  • forajul și sondajul experimental, vezi CAEN 0910
  • rafinarea produselor petroliere, vezi CAEN 1920
  • lucrările de prospecțiuni geofizice, geologie și de supraveghere seismică, vezi CAEN 7112