Această diviziune cuprinde servicii specializate anexe extracției, furnizate pe bază de tarif sau contract. Sunt incluse servicii de explorare prin metode de prospecțiuni tradiționale, cum ar fi prelevarea mostrelor (probelor) și efectuarea de observații geologice, precum și forarea, forajul de testare și reforarea puțurilor atât pentru petrol cât și pentru zăcămintele de minerale feroase sau neferoase. Alte servicii specifice cuprind construirea fundațiilor puțurilor de petrol și gaze, cimentarea coloanei puțurilor de petrol și gaze, curățarea, perforarea și pistonarea puțurilor de petrol și gaze, drenarea și pomparea minelor, servicii de eliminare a suprasarcinii în mine etc.