Această clasă include:

  • curățarea amplasamentelor
  • lucrări de mutare a pământului: excavații, umplere, nivelarea și împrejmuirea amplasamentelor, săparea șanțurilor, eliminarea pietrelor, dinamitări etc.
  • pregătirea șantierelor pentru exploatări miniere:
    • îndepărtarea surplusului de pământ și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a șantierelor miniere, cu excepția amplasamentelor în al căror subsol se află zăcăminte de petrol și de gaze naturale

Această clasă include de asemenea:

  • executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul clădirilor
  • executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole și forestiere

Clasă CAEN 4312 exclude: