Această grupă include extracția minereurilor neferoase.