Această grupă CAEN include:

  • extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)