Extracția combustibililor minerali solizi cuprinde mineritul în subteran sau la suprafață și include operațiuni (de exemplu sortarea, curățarea, compactarea și alte operațiuni necesare transportului etc.) care conduc la obținerea unui produs ce poate fi comercializat.

Nu include cocsificarea (vezi CAEN 1910), serviciile anexe extracției cărbunelui sau lignitului (vezi CAEN 0990) sau fabricarea brichetelor (vezi CAEN 1920).