Această clasă include:

  • extracția cărbunelui superior: mineritul în subteran sau la suprafață, inclusiv extracția prin metode de lichefiere
  • curățarea, calibrarea, sortarea, pulverizarea, compactarea (etc.) cărbunelui pentru îmbunătățirea calității, facilitarea transportului sau depozitării

Această clasă include de asemenea:

  • recuperarea cărbunelui superior din zăcăminte de culm (praf de cărbune)

Clasă CAEN 0510 exclude:

  • extracția cărbunelui inferior, vezi CAEN 0520
  • extracția turbei, vezi CAEN 0892
  • activități de servicii anexe extracției cărbunelui superior, vezi CAEN 0990
  • foraje de testare pentru extracția cărbunelui, vezi CAEN 0990
  • activități ale cuptoarelor de cocs care produc combustibili solizi, vezi CAEN 1910
  • prelucrarea cărbunelui superior in forma de brichete, vezi CAEN 1920
  • lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracției cărbunelui, vezi CAEN 4312