Această clasă include:

  • activități derulate în cocserii
  • producerea cocsului și a semicocsului
  • producerea gudroanelor de cărbune și lignit
  • producerea gazului de cocserie
  • producerea cărbunelui brut și a gudronului de lignit
  • aglomerarea cocsului

Clasă CAEN 1910 exclude:

  • fabricarea combustibilului sub forma de brichete de cărbune, vezi CAEN 1920