Această clasă include fabricarea combustibililor lichizi sau gazoși și a altor produse din petrol brut, din minereuri bituminoase sau alte produse obținute prin fracționarea acestora. Rafinarea petrolului implică una sau mai multe activități ca: fracționare, distilare directă a petrolului brut; cracare.

Această clasă include:

  • producția combustibilului pentru motoare: benzină, kerosen, etc
  • producția altor combustibili: ulei combustibil ușor, mediu și greu, gaze de rafinărie ca: etan, propan, butan, etc
  • fabricarea uleiurilor sau unsorilor lubrifiante din țiței, inclusiv din reziduuri de țiței
  • fabricarea produselor pentru industria petrochimică și pentru prepararea mixturilor asfaltice
  • fabricarea de diverse produse ca: white spirit, vaselină, parafină, vaselina rectificată, etc.
  • fabricarea brichetelor de țiței
  • alcătuirea amestecurilor biocombustibile, de exemplu amestecarea alcoolurilor cu petrol (gasohol)

Această clasă include de asemenea:

  • fabricarea brichetelor din turbă
  • fabricarea brichetelor combustibile din cărbune superior și lignit