Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 1920


Fabricarea produselor obținute din prelucrarea titeiului

Cod CAEN 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea titeiului

Această clasă include fabricarea combustibililor lichizi sau gazoși și a altor produse din petrol brut, din minereuri bituminoase sau alte produse obținute prin fracționarea acestora. Rafinarea petrolului implică una sau mai multe activități ca: fracționare, distilare directă a petrolului brut; cracare.

Această clasă include:

  • producția combustibilului pentru motoare: benzină, kerosen, etc
  • producția altor combustibili: ulei combustibil ușor, mediu și greu, gaze de rafinărie ca: etan, propan, butan, etc
  • fabricarea uleiurilor sau unsorilor lubrifiante din țiței, inclusiv din reziduuri de țiței
  • fabricarea produselor pentru industria petrochimică și pentru prepararea mixturilor asfaltice
  • fabricarea de diverse produse ca: white spirit, vaselină, parafină, vaselina rectificată, etc.
  • fabricarea brichetelor de țiței
  • alcătuirea amestecurilor biocombustibile, de exemplu amestecarea alcoolurilor cu petrol (gasohol)

Această clasă include de asemenea:

  • fabricarea brichetelor din turbă
  • fabricarea brichetelor combustibile din cărbune superior și lignit

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 1920 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, în România sunt înregistrate un număr de aproximativ 100 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea titeiului