Această clasă include:

  • extracția lignitului (cărbune brun): extracția în subteran sau la suprafață, inclusiv extracția prin metode de lichefiere
  • spălarea, deshidratarea, pulverizarea, compactarea lignitului pentru îmbunătățirea calității, facilitarea transportului sau depozitării

Clasă CAEN 0520 exclude:

  • extracția cărbunelui superior, vezi CAEN 0510
  • extracția turbei, vezi CAEN 0892
  • activități de servicii anexe extracției cărbunelui inferior, vezi CAEN 0990
  • foraje de testare pentru extracția cărbunelui, vezi CAEN 0990
  • prelucrarea cărbunelui inferior în formă de brichete, vezi CAEN 1920
  • lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracției cărbunelui, vezi CAEN 4312