Această clasă include:

  • creșterea și reproducția ovinelor și caprinelor
  • producția de lapte de oaie și capră neprelucrat
  • producția de lână brută (nespălată)

Clasă CAEN 0145 exclude:

  • servicii de tuns al oilor pe bază de plată sau contract, vezi CAEN 0162
  • procesarea laptelui, vezi CAEN 1051
  • prelucrarea lânii, vezi CAEN 1011