Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

Cod CAEN 01


Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Cod CAEN 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Această diviziune distinge două activități de bază: producția vegetală și producția animalieră. Această diviziune include agricultura organică, precum și creșterea plantelor și animalelor modificate genetic. Se includ activitățile de producție vegetală pe câmp și în sere.

Sunt incluse de asemenea, activități de servicii aferente agriculturii, vânătorii și alte activități conexe. Grupa CAEN 015 (Activități mixte) se îndepărtează de la principiile obișnuite de identificare a activității principale. Se acceptă faptul că multe exploatații agricole au o producție echilibrată ce cuprinde atât produse vegetale cât și animale și că ar fi arbitrar să le clasificăm într-o categorie sau alta.

Activitatea agricolă exclude orice prelucrare ulterioară a produselor agricole (clasificate în diviziunile CAEN 10,CAEN 11 și CAEN 12), în afară de cea necesară pregătirii lor pentru vânzarea primară. Pregătirea pentru vânzarea primară este inclusă aici.

Diviziunea exclude activitățile de amenajare a terenului (de exemplu: terasarea terenului agricol, drenarea, pregătirea orezăriilor etc.) clasificate în secțiunea F (Construcții) precum și activitățile desfășurate de achizitori și asociațiile cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole clasificate în Secțiunea G.

Sunt excluse, de asemenea, activitățile de îngrijire și întreținere peisagistică, pentru menținerea terenurilor în bună stare care sunt clasificate in clasa CAEN 8130 (Activități de întreținere peisagistică).

Grupe ale diviziunii CAEN 01

CAEN 011 - Cultivarea plantelor nepermanente

CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

CAEN 0112 - Cultivarea orezului

CAEN 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

CAEN 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr

CAEN 0115 - Cultivarea tutunului

CAEN 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

CAEN 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

CAEN 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente

CAEN 0121 - Cultivarea strugurilor

CAEN 0122 - Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale

CAEN 0123 - Cultivarea fructelor citrice

CAEN 0124 - Cultivarea fructelor semintoase si samburoase

CAEN 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi

CAEN 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase

CAEN 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

CAEN 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

CAEN 0129 - Cultivarea altor plante permanente

CAEN 013 - Cultivarea plantelor pentru inmultire

CAEN 0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire

CAEN 014 - Creșterea animalelor

CAEN 0141 - Creșterea bovinelor de lapte

CAEN 0142 - Creșterea altor bovine

CAEN 0143 - Creșterea cailor si a altor cabaline

CAEN 0144 - Creșterea camilelor si a camelidelor

CAEN 0145 - Creșterea ovinelor si caprinelor

CAEN 0146 - Creșterea porcinelor

CAEN 0147 - Creșterea pasarilor

CAEN 0149 - Creșterea altor animale

CAEN 015 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)

CAEN 0150 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)

CAEN 016 - Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare

CAEN 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetala

CAEN 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

CAEN 0163 - Activități după recoltare

CAEN 0164 - Pregatirea semințelor

CAEN 017 - Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activități de servicii anexe vanatorii

CAEN 0170 - Vanatoare,capturarea cu capcane a vanatului si activități de servicii anexe vanatorii