Această diviziune distinge două activități de bază: producția vegetală și producția animalieră. Această diviziune include agricultura organică, precum și creșterea plantelor și animalelor modificate genetic. Se includ activitățile de producție vegetală pe câmp și în sere.

Sunt incluse de asemenea, activități de servicii aferente agriculturii, vânătorii și alte activități conexe. Grupa CAEN 015 (Activități mixte) se îndepărtează de la principiile obișnuite de identificare a activității principale. Se acceptă faptul că multe exploatații agricole au o producție echilibrată ce cuprinde atât produse vegetale cât și animale și că ar fi arbitrar să le clasificăm într-o categorie sau alta.

Activitatea agricolă exclude orice prelucrare ulterioară a produselor agricole (clasificate în diviziunile CAEN 10,CAEN 11 și CAEN 12), în afară de cea necesară pregătirii lor pentru vânzarea primară. Pregătirea pentru vânzarea primară este inclusă aici.

Diviziunea exclude activitățile de amenajare a terenului (de exemplu: terasarea terenului agricol, drenarea, pregătirea orezăriilor etc.) clasificate în secțiunea F (Construcții) precum și activitățile desfășurate de achizitori și asociațiile cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole clasificate în Secțiunea G.

Sunt excluse, de asemenea, activitățile de îngrijire și întreținere peisagistică, pentru menținerea terenurilor în bună stare care sunt clasificate in clasa CAEN 8130 (Activități de întreținere peisagistică).