Această clasă include:

 • activități de creștere a animalelor, pe bază de tarif sau contract:
  • activități legate de însămânțarea artificială
  • servicii de expertiză și control ale cirezilor, turmelor (expertize pentru eliberarea autorizațiilor de montă pentru masculii reproducători, eliberare de certificate individuale de origine și productivitate, expertiza și controlul materialului seminal), servicii de castrare a porcilor, etc.
  • servicii pentru herghelii
  • tunsul oilor
  • servicii de mutare ale cirezilor
  • activități de susținere/promovare a răspândirii creșterii animalelor
  • servicii de pășunat, servicii de igienizare a cotețelor și adăposturilor etc.

Această clasă include de asemenea:

 • activități ale potcovarilor

Clasă CAEN 0162 exclude:

 • furnizarea exclusiv a spațiului pentru adăpostirea animalelor, vezi CAEN 6820
 • activități veterinare, vezi CAEN 7500
 • vaccinarea animalelor, vezi CAEN 7500
 • închirierile de animale (de exemplu cirezi), vezi CAEN 7739
 • adăpostirea animalelor de companie, vezi CAEN 9609