Această grupă include creșterea și reproducția tuturor animalelor, cu excepția animalelor acvatice.

Această grupă exclude:

  • activitățile de întreținere și îngrijire a animalelor de fermă, vezi CAEN 0162
  • producția de piei brute obținute prin sacrificarea animalelor în abatoare, vezi CAEN 1011