Această clasă include:

 • transformarea deșeurilor metalice și nemetalice și a resturilor de articole din metal, în materie primă secundară

Exemple de procese de transformare mecanică sau chimică sunt:

 • strivirea mecanică a deșeurilor metalice de la automobile uzate, mașini de spălat, biciclete etc
 • comprimarea mecanică a pieselor mari din fier cum ar fi vagoanele de cale ferată
 • fragmentarea deșeurilor metalice, a vehiculelor casate etc.
 • alte metode de tratare mecanică, cum sunt tăierea, presarea pentru reducerea volumului
 • recuperarea metalelor din deșeurile fotografice, de exemplu soluție de fixare sau filme și hârtie fotografice
 • recuperarea cauciucului, cum ar fi pneuri uzate, pentru a produce materii prime secundare
 • sortarea și peletizarea materialelor plastice în scopul producerii de materii prime secundare pentru tuburi, ghivece de flori, paleți și altele
 • prelucrarea (în formă de granule) a deșeurilor de materiale plastice sau cauciuc (curățarea , topirea, măcinarea)
 • zdrobirea, curățarea și sortarea sticlei
 • zdrobirea, curățarea și sortarea altor deșeuri, cum ar fi resturile provenite din demolări, pentru a obține materii prime secundare
 • prelucrarea uleiurilor și grăsimilor de gătit folosite, în materii prime secundare
 • prelucrarea altor deșeuri de alimente, băuturi, tutun și substanțe alimentare reziduale, în materii prime

Clasă CAEN 3832 exclude:

 • fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare (deja fabricate sau nu), cum ar fi fire toarse din material fibros garnetat, celuloză din deșeurile de hârtie, cauciucuri reșapate sau producția de metal din resturi de metale, vezi clasele corespunzătoare din secțiunea C (Industria prelucrătoare)
 • reprocesarea combustibililor nucleari, vezi CAEN 2013
 • retopirea deșeurilor feroase și a fierului vechi, vezi CAEN 2410
 • recuperarea materialelor în timpul procesului de combustie sau incinerare a deșeurilor, vezi CAEN 382
 • tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821
 • tratarea deșeurilor organice în vederea eliminării lor, inclusiv producerea de compost, vezi CAEN 3821
 • recuperarea energiei în timpul procesului de incinerare a deșeurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821
 • tratarea și eliminare deșeurilor radioactive de tranziție din spitale etc., vezi CAEN 3822
 • tratarea și eliminarea deșeurilor toxice, contaminate, vezi CAEN 3822
 • comerț cu ridicata a materialelor reciclabile, vezi CAEN 4677