Date de la peste 1.700.000 de companii, indexate și actualizate zilnic, pe care le poți accesa gratuit
Date de la peste 1.700.000 de companii, indexate și actualizate zilnic, pe care le poți accesa gratuit

Această clasă include fabricarea de substanțe chimice prin utilizarea unor procese de bază. Producția rezultată din aceste procese constă, de obicei, din elemente chimice individuale sau din compuși ce pot fi identificați distinct.

Această clasă include:

 • fabricarea substanțelor chimice (exceptând gazele industriale și metale de bază)
 • fabricarea acizilor anorganici cu excepția acidului nitric
 • fabricarea alcaloizilor, a altor produse bazice anorganice, a leșiilor, exceptând amoniacul
 • fabricarea altor compuși anorganici
 • calcinarea piritelor de fier
 • obținerea apei distilate

Clasă CAEN 2013 exclude:

 • îmbogățirea minereurilor de uraniu și thoriu

Clasă CAEN 2013 exclude:

 • fabricarea gazelor industriale, vezi CAEN 2011
 • fabricarea îngrășămintelor și compușilor pe bază de azot, vezi CAEN 2015
 • fabricarea amoniacului, vezi CAEN 2015
 • fabricarea clorurii de amoniu, vezi CAEN 2015
 • fabricarea nitriților și a nitraților de potasiu, vezi CAEN 2015
 • fabricarea carbonaților de amoniu, vezi CAEN 2015
 • fabricarea apei distilate aromatice, vezi CAEN 2059
 • fabricarea metalelor de bază, vezi diviziunea CAEN 24