Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 2013


Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

Cod CAEN 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

Această clasă include fabricarea de substanțe chimice prin utilizarea unor procese de bază. Producția rezultată din aceste procese constă, de obicei, din elemente chimice individuale sau din compuși ce pot fi identificați distinct.

Această clasă include:

 • fabricarea substanțelor chimice (exceptând gazele industriale și metale de bază)
 • fabricarea acizilor anorganici cu excepția acidului nitric
 • fabricarea alcaloizilor, a altor produse bazice anorganice, a leșiilor, exceptând amoniacul
 • fabricarea altor compuși anorganici
 • calcinarea piritelor de fier
 • obținerea apei distilate

Clasă CAEN 2013 exclude:

 • îmbogățirea minereurilor de uraniu și thoriu

Clasă CAEN 2013 exclude:

 • fabricarea gazelor industriale, vezi CAEN 2011
 • fabricarea îngrășămintelor și compușilor pe bază de azot, vezi CAEN 2015
 • fabricarea amoniacului, vezi CAEN 2015
 • fabricarea clorurii de amoniu, vezi CAEN 2015
 • fabricarea nitriților și a nitraților de potasiu, vezi CAEN 2015
 • fabricarea carbonaților de amoniu, vezi CAEN 2015
 • fabricarea apei distilate aromatice, vezi CAEN 2059
 • fabricarea metalelor de bază, vezi diviziunea CAEN 24

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 2013 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, pe tot teritoriul României sunt înregistrate un număr de aproximativ 50 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza