Această grupă include colectarea deșeurilor din gospodării și întreprinderi cu ajutorul lăzilor de gunoi, a tomberoanelor, containerelor etc.

Este inclusă colectarea deșeurilor nepericuloase și periculoase, de exemplu deșeurile din gospodării, bateriile uzate, uleiurile și grăsimile de gătit uzate, uleiurile uzate provenite de la nave și din garaje, precum și a deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări.