Această clasă include:

 • eliminarea și tratarea înainte de eliminare a deșeurilor periculoase, solide sau nu, inclusiv deșeuri care pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, cancerigene, corozive, infecțioase și alte substanțe și preparate dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător.
 • activitatea unităților pentru tratarea deșeurilor periculoase
 • tratarea și îndepărtarea animalelor moarte sau infestate toxic și a altor deșeuri contaminate
 • incinerarea deșeurilor periculoase
 • eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deșeurile nocive
 • tratarea, eliminarea și stocarea reziduurilor nucleare radioactive incluzând:
  • tratarea și eliminarea deșeurilor radioactive de tranziție, adică în descompunere în perioada transportului, de la spitale
  • capsularea, pregătirea și alte tratamente ale deșeurilor nucleare, în vederea depozitării

Clasă CAEN 3822 exclude:

 • reprocesarea combustibililor nucleari, vezi CAEN 2013
 • incinerarea deșeurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821
 • decontaminarea și curățarea solului și apei; reducerea toxicității materialelor, vezi CAEN 3900