Această clasă include eliminarea și tratarea înainte de eliminare a deșeurilor nepericuloase, solide sau nu:

  • activitatea de depozitare pentru deșeurile nepericuloase
  • eliminarea deșeurilor nepericuloase prin combustie, incinerare sau alte metode, cu sau fără producție de electricitate, abur, înlocuitori de combustibili, biogaz, cenușă sau alte produse secundare destinate utilizării ulterioare etc.
  • tratarea deșeurilor organice în vederea eliminării
  • producția de compost din deșeuri organice

Clasă CAEN 3821 exclude:

  • incinerarea și arderea deșeurilor periculoase, vezi CAEN 3822
  • activitatea unităților unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice, cutiile metalice de băuturi, etc. sunt sortate pe categorii distincte, vezi CAEN 3822
  • decontaminarea și curățarea solului și apei; reducerea materialelor toxice, vezi CAEN 3900