Această clasă include:

  • producția, în scopul furnizării gazelor rezultate din cocsificarea cărbunelui, din produse agricole derivate sau din deșeuri
  • fabricarea combustibililor gazoși cu o valoare calorică determinată prin purificare, amestec și din alte procese, din gaze de diferite tipuri, inclusiv gaze naturale

Clasă CAEN 3521 exclude:

  • producerea gazelor naturale brute, vezi CAEN 0620
  • operarea cuptoarelor de cocs, vezi CAEN 1910
  • fabricarea produselor petroliere rafinate, vezi CAEN 1920
  • producerea gazelor industriale, vezi CAEN 2011